June 2022

สัญญาณของการแพ้อาหารอาจเกิดขึ้นเมื่อแรกเกิด

สัญญาณของการแพ้อาหารอาจเกิดขึ้นเมื่อแรกเกิด

ทารกที่เกิดมาพร้อมกับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่โอ้อวดมักจะพัฒนาปฏิกิริยาที่คุกคามชีวิต เด็กบางคนเกิดมาพร้อมกับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เตรียมไว้เพื่อทำให้เกิดอาการแพ้อาหาร การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็น นักวิจัยรายงาน ว่าเลือดจากสายสะดือของทารกในออสเตรเลียที่แพ้อาหารนั้นเต็มไปด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าโมโนไซต์ (monocytes) ที่โอ้อวดนักวิจัยรายงาน ใน วารสาร Science Translational Medicine วัน ที่ 13...

Continue reading...